Бала-бакча №93 № 93 "Адэми" Мектепке чейинки билим берүү уюму

Сотрудники

Мед.сестра
Орозалиева Нургул 2-наристе топтун тарбиячысы
Тыныбек кызы Каниса 1-наристе топтун тарбиячысы
Арстакеева Таттыгул Жогорку топтун тарбиячысы
Кутманалы кызы Гүлшайыр
Жанышова Жылдыз Анарбековна жогорку топтун тарбиячысы
Олжобаева Ширин Суйумбаевна
Канаева Чолпон Райымбековна Орус тил мугалими
Атабаева Загыйпа Кутманбековна
Бекишова Гүлшат 2-наристе топтун тарбиячысы
Молдошева Зинаида 1-наристе топтун тарбиячысы
Турганбаева Айнура 1-кенже топтун тарбиячысы
1 / 212