Бала-бакча №93 № 93 "Адэми" Мектепке чейинки билим берүү уюму

Тарбиялоо-билим берүү процесси

№93 “Адэми” МЧББУнун 2018-2019-окуу жылынын жылдык планынын темасы:

“Балдарды оюндар аркылуу сөз байлыгын өстүрүү жана патриоттук тарбия берүү”

Окуу жылдын максаты:

  1. Патриоттук тарбия берүүнү күндөлүк турмуштагы жана искусстводогу баалуулуктарын кабылдай билүүсүн өстүрүү.
  2. Балдарды патриоттук жагынан баштапкы билимге сөзүн өстүрүп,практикалык ыкмаларга үйрөтүп,аларды курчап турган чөйрөгө,коомдук мамилелерге колунан келишинче жакшы салым кошуу муктаждыгын жана ошого адат алуу сезимин тарбиялоо.
  3. Балдарга патриоттук тарбия берүүнү оюн жана эмгек аркылуу ишке ашыруу,билимдерин кол өнөрчүлүк аркылуу бекемдөө.

Окуу жылында чечүүлүчү милдеттер:

  1. Балдардын өз элинин,жеринин тарыхына кызыгууларын арттыруу менен бирге алардын үй-бүлөөсүнө ,шаарына,өлкөсүнө,элдин маданий баалуулуктарына болгон руханий-нравалык мамилелерин өркүндөтүү.
  2. Баланын кыргыз улуттун өкүлү болгондугу менен сыймыктануу,башка улуттун өкүлдөрүнө толеранттуу мамиле жасоо сезимдерин өркүндөтүү.
  3. Балдарга оюндар аркылуу сөз өстүрүү жана билимдерин бекемдөө.

 Сабактар “Мектепке чейинки балдарды тарбиялоо, окутуу жана өнүктүрүүнүн базистик (жалпы өнүктүрүүчү)” программасы менен өткөрүлөт. Кошумча “3төн 6 жашка чейинки балдарды өнүктүрүү “Балалык” программасы ” да колдонулат.