Бала-бакча №93 № 93 "Адэми" Мектепке чейинки билим берүү уюму

Устав

Бишкек шаарындагы биринчи май районундагы № 93 “Адеми” мектепке чейинки

 билим берүү уюмунун Уставы 26.04.2018-жылы Кыргыз республикасынын юстиция министрлиги тарабынан каттоодон өткөрүлдү.

Устав  төмөндөгүдөй бөлумдөрдөн турат:  

 1.   Аталышы,жайгашкан дареги (юридикалык дареги) уюмдаштыруучу жөнүндө маалымат.
 2. Негизги жоболор
 3. МЧББУ ишмердигинин максаттары жана милдеттери
 4. Окуу тарбия-билим берүү процессин уюштуруу
 5. Билим берүү процессинин катышуучуларынын укуктары жана милдеттери. (ата-эненин укугу,милдеттери,МЧББУнун педагогдорунун укугу,МЧББУнун кызматкерлеринин укугу)
 6. МЧББУ башкаруу органдары
 7. МЧББУ кызматкерлеринин штатын комплектѳѳ тартиби,эмгек акы   шарты жана тартиби
 8. Тузум жан
 9. а каржылык чарбалык ишмердиктин тартиби, каржылоо булагы МЧББУ ишин материалдык-техникалык камсыздоо
 10. МЧББУ эсеби жана отчеттуулугу
 11. МЧББУ жоюу, кайра уюштуруу тартиби